Baló intragàstric

El baló, quan les condiciones són òptimes, pot ajudar a perdre més de 15 Kg. La tècnica es practica amb anestèsia suau per a minimitzar qualsevol risc i el pacient pot ésser donat d’alta a les poques hores següents.

El baló intragàstric és un bon mètode per ajudar a perdre pes en pacients amb obesitats mitges. La col·locació del baló intragàstric la realitzem en el context d’un equip multidisciplinari integrat per endocrinòleg i dietista per fer-ne el seguiment correcte i assegurar-ne l’èxit. 

Possibles efectes adversos: dolor abdominal passatger; nàusees i vòmits de curta durada, que rarament poden ser persistents; necrosi de la paret gàstrica i sagnat digestiu. Recomanem consulti la informació a l'especialista que li practicarà la intervenció.