Reducció d'estómac per endoscòpia (POSE)

La reducció d´estómac sense incisions, coneguda com a tècnica POSE és una tècnica innovadora per tractar l´obesitat de manera menys invasiva, ja que es realitza a través d´una senzilla endoscòpia, sense necessitat de cap incisió.

La prova es fa amb sedació profunda, i sempre sota control d´un anestesista. Consisteix a fer diversos plecs a l´estómac i suturar-los, reduint així la seva capacitat.
En fer-ho a través d´endoscòpia, no es produeix cap ferida, la qual cosa evita risc d´infeccions, cicatrius, dolor post-cirugia i permet una ràpida recuperació del pacient en poques hores. 

Els pacients amb problemes d´obesitat poden optar també a la col.locació d´un baló intragàstric: A través de la boca i sense fer cap tipus d´incisió s´introdueix al pacient una esfera de silicona i s´omple de líquid. Això provoca una sensació de sacietat que ajuda el pacient a perdre pes. El pacient ha de seguir controls periòdics de l´endocrinòleg. Es poden col.locar dues modalitats de baló: el baló que és és retirat per la mateixa via endoscòpica al cap de 6 o 8 mesos; i el baló que permet ser reomplert de líquid als 6 mesos i allargar els seus efectes fins a 12 mesos.

Possibles efectes adversos: dolor abdominal passatger (menys del 3% dels casos); sagnat gàstric habitualment lleu (1% dels casos i rarament d'importància per què requereixi tractament endoscòpic) i episodi d'absces intraabdominal. Recomanem consulti aquesta informació a l'especialista que li practicarà la prova.

  • POSE
  • POSE1
  • POSE2