Gastroscòpia o endoscòpia digestiva alta

A través d’un tub elàstic observem amb visió directa per vídeo càmera l’aspecte de l’estòmac i primeres parts del budell prim. Es valoren les lesions que hi puguin haver i treure’n biòpsies si s’escau.

Aquesta prova es realitza sota sedació profunda amb el control constant d’un anestesista. La sedació profunda es diferencia de l’anestèsia habitual per a intervencions abdominals, en que amb la primera no hi cal intubació traqueal del pacient. Això fa que la recuperació sigui immediata en despertar-se i el pacient pot anar-se’n del centre hospitalari en un quart d’hora de finalitzada la prova.

  • Endoscòpia alta