Malalties del fetge

Estudi i tractament de les hepatitis de qualsevol causa: origen víric, inflamatori o immunitari i de les malalties de la vesícula biliar (càlculs, processos inflamatoris).