Mútues

L'Equip mèdic de Digestiu Girona és membre del quadre mèdic de les principals mútues d’assegurances amb activitat a Catalunya: