Colitis ulcerosa

És una malaltia inflamatòria intestinal crònica de causa desconeguda que afecta el còlon. Es pot localitzar des del recte fins al cec.

Segons les zones afectades podem parlar de:

proctitis ulcerosa (afecta el recte, part final del còlon)

proctosigmoiditis (afecta recte i sigma)

colitis esquerra (afecta el còlon esquerre)

pancolitis (afecta tot el còlon).

Durant el procés de la malaltia, hi ha períodes en què la malaltia està inactiva (remissió) i altres en què apareixen símptomes (brot).

Símptomes

Els símptomes i molèsties poden variar d'una persona a una altra. Els més freqüents són:

-           Deposicions petites i nombroses

-           Tenesme (sensació de defecació incompleta)

-           Incontinència (incapacitat de retenir la deposició)

-           Rectorràgies (sang a les femtes)

-           Dolor abdominal en forma de recargolaments

-           Febre

-           Pèrdua de pes

-           Cansament

Proves de diagnosi i seguiment

- Anàlisi de sang: Procediment que s'utilitza per al control de la malaltia i de la medicació.

- Endoscòpia digestiva: Procediment en què s'usa un tub (endoscopi) per visualitzar la mucosa intestinal i valorar l'activitat de la malaltia.

- Trànsit intestinal : Imatge del intestí prim per valorar complicacions de la malaltia.

- TAC: Procediment que s'utilitza per valorar complicacions intestinals.

- Ressonància Magnètica: Tècnica d'imatge per valorar l'activitat de la malaltia.

- Radiografia abdominal: Imatge de l'abdomen que ajuda a valorar complicacions intestinals.

Tractament

Actualment no existeix cap fàrmac que curi la malaltia, per la qual cosa s'utilitza medicació per tractar els brots i retardar l'aparició de símptomes.

Hi ha dos tipus de tractaments: Tractament per controlar els brots de la malaltia (medicaments que intenten millorar els símptomes o molèsties) i tractament per mantenir la remissió (per controlar la inflamació que apareix en el tub digestiu). El digestòleg i el pacient prenen la decisió conjunta sobre el tractament que més convé en cada cas.