Estudi de la flora bacteriana

Estudi de les alteracions de la flora bacteriana (disbiosi) a partir de mostres de femtes.

La determinació d’indicadors bacterians colònics (IBC) és una prova complementària a l’exploració colònica que permet, de forma ràpida, segura i concloent, obtenir informació valuosa sobre l’estat de la flora intestinal. Aquesta informació ens pot permetre d’anticipar-nos a l’aparició de problemes funcionals deguts als desequilibris dels nostres bacteris i ser més eficients en la prevenció.

L'analítica es basa en les investigacions dutes a terme per l'equip de recerca de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Josep trueta i l'empresa biotecnològica Good Gut.