Estudi de la flora bacteriana

Estudi de les alteracions de la flora bacteriana (disbiosi) a partir de mostres de femtes.

La determinació d’indicadors bacterians colònics (IBC) és una prova complementària a l’exploració colònica que permet, de forma ràpida, segura i concloent, obtenir informació valuosa sobre l’estat de la flora intestinal. Aquesta informació ens pot permetre d’anticipar-nos a l’aparició de problemes funcionals deguts als desequilibris dels nostres bacteris i ser més eficients en la prevenció.

L’ésser humà és un ésser simbiòtic: Per cada cèl·lula humana tenim 1,3 bacteris. Això ens dóna una idea de la importància que tenen els bacteris en el funcionament del cos humà, fins ara poc coneguda. El 90% dels bacteris que hi ha en el nostre cos estan en el budell gros o còlon. Els darrers anys hem après a analitzar aquests bacteris i avui sabem que estan implicats en el desenvolupament de moltes patologies, com la malaltia inflamatòria intestinal, el càncer de còlon o la síndrome del còlon irritable.

Fruit d’aquesta investigació duta a terme per l’Hospital Universitari Josep Trueta, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona i la Universitat de Girona hem desenvolupat, a través de la biotecnològica Goodgut, uns marcadors microbians que permeten el diagnòstic precís i el seguiment d’aquestes malalties.

Si després de la visita, l’especialista considera necessari l’ús d’aquests marcadors pel diagnòstic de la seva malaltia li demanarà una mostra de femtes a través del Kit RAID-Dx a disposició a la consulta i a farmàcies especialitzades.

A les farmàcies també hi ha disponible el TESTURGUT, que permet fer una avaluació detallada de la seva microbiota o flora bacteriana intestinal i des de la nostra unitat li’n donarem la interpretació dels resultats.

  • Estudi de la microbiota