"No puc esperar": Una campanya per millorar la qualitat de vida dels pacients de Crohn i Colitis

17/10/2014

Impulsat per l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) de Catalunya i la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l'Hospital universitari Josep Trueta amb el suport de l’Ajuntament de Girona.

"No puc esperar!" és un projecte destinat a totes aquelles persones que, per algun problema de salut no contagiós, poden necessitar utilitzar de manera urgent i no previsible un lavabo en qualsevol moment. Concretament, es tracta de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal, pacients amb ostomies i colectomies, i pacients intervinguts de càncer de recte.

Què és la malaltia inflamatòria intestinal?

La malaltia inflamatòria intestinal (MII) és una malaltia crònica no contagiosa que afecta l’aparell digestiu i que, de moment, no es pot curar. La malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa són les principals malalties inflamatòries intestinals. Ambd ues causen la inflamació del tub digestiu, fet que pot causar dolor, diarrees i sagnades. Els símptomes més comuns són: dolor abdominal, recargolaments freqüents, a vegades sagnada rectal, anèmia (que pot causar marejos o cansament), fatiga (o cansament extrem), disminució de la gana, pèrdua de pes i, també, febre. En l’MII s’alternen períodes d’acti vitat amb símptomes importants (coneguts com a brots o crisis), amb altres períodes en què la malaltia s’atenua (fases de remissió). Segons les dades que es van donar a conèixer amb motiu del Congrés de l’Organització Europea de Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (ECCO) de 2013, l’MII afecta més de 2,2 milions de persones a Europa i 5 milions a tot el món. S’estima que a la demarcació de Girona hi ha entre 3.000 i 4.000 pacients amb aquesta malaltia, dels quals uns 700 correspondrien a l’àrea metropolitana de Girona. L'Hospital Josep Trueta ha posat en marxa aquest any la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal, coordinada pels doctors Xavier Aldeguer, David Busquets i Ramon Farrés, per tal de facilitar un seguiment més personalitzat i proper dels pacients amb aquesta patologia a la ciutat de Girona. En aquesta Unitat es controlen prop de 500 pacients.

  • Campanya ''No puc esperar''