Entrevista de la Revista TOT EN RUS al Dr. Xavier Aldeguer

03/01/2013

Expliquem les tècniques més avançades de reducció d´estómac i tancament d´hèrnia d´hiatus sense incisions.

La reducció d´estómac sense incisions, coneguda com a tècnica POSE és una tècnica innovadora per tractar l´obesitat de manera menys invasiva, ja que es realitza a través d´una senzilla endoscòpia, sense necessitat de cap incisió. La prova es fa amb sedació profunda, i sempre sota control d´un anestesista. Consisteix a fer diversos plecs a l´estómac i suturar-los, reduint així la seva capacitat. En fer-ho a través d´endoscòpia, no es produeix cap ferida, la qual cosa evita risc d´infeccions, cicatrius, dolor post-cirugia i permet una ràpida recuperació del pacient en poques hores. 
 
Els pacients amb problemes d´obesitat poden optar també a la col.locació d´un baló intragàstric: A través de la boca i sense fer cap tipus d´incisió s´introdueix al pacient una esfera de silicona i s´omple de líquid. Això provoca una sensació de sacietat que ajuda el pacient a perdre pes. El pacient ha de seguir controls periòdics de l´endocrinòleg. Es poden col.locar dues modalitats de baló: el baló que és és retirat per la mateixa via endoscòpica al cap de 6 o 8 mesos; i el baló que permet ser reomplert de líquid als 6 mesos i allargar els seus efectes fins a 12 mesos.
 
Una altra de les tècniques avançades que ofereix la Clínica Bofill per primera vegada a Girona és el tancament de l´hèrnia d´hiatus per endoscòpia (SRS). L´hèrnia d´hiatus és una afecció per la qual una part de l´estómac sobresurt dins del tòrax, la qual cosa provoca que l´àcid de l´estómac pugui arribar a l´esòfag, provocant la sensació de cremor típica del reflux. La tècnica SRS permet el tancament de l´hèrnia d´hiatus a través d´endoscòpia amb l´objectiu de reduir el reflux. 
L´especialista col·loca una barrera antireflux a través d´unes grapes especials, creant unes sutures entre l´estómac i l´esòfag que redueix l´hèrnia d´hiatus i restaura l´anatomia. 
 
La prova es fa amb sedació profunda, i sempre sota control d´un anestesista. Té una durada aproximada d´una hora. Aquest acte es fa a través de la boca per endoscòpia, sense que hi hagi incisions ni cicatrius, per la qual cosa la recuperació és immediata i poc dolorosa. 
 
El 80% dels pacients tractats abandonen el tractament farmacològic i milloren substancialment la seva qualitat de vida.
 
L´equip de Digestiu Girona SL està format pel Doctor Xavier Aldeguer, que també és Cap del Servei de Digestiu de l´Hospital Josep Trueta, i les Doctores Manuela Hombrados i Carme López, totes dues també especialistes de l´aparell digestiu a l´Hospital Josep Trueta de Girona.
 

Informació addicional